Πώς να επαναφέρετε το σύστημα Windows (Windows) 7

 1. Μέθοδος 1: Ενσωματωμένη επαναφορά συστήματος
 2. Μέθοδος 2: Επαναφορά από αρχείο αντιγράφων ασφαλείας
 3. Μέθοδος 3: Αποκατάσταση κατεστραμμένων αρχείων συστήματος
 4. Μέθοδος 4: Ενεργοποιήστε το σύστημα με την τελευταία κανονική διαμόρφωση
 5. Μέθοδος 5: Ανακύκλωση μέσω "Ασφαλούς λειτουργίας"
 6. Μέθοδος 6: Χρήση του περιβάλλοντος αποκατάστασης

Αργότερα ή αργότερα, όλοι οι χρήστες υπολογιστών βρίσκονται σε μια κατάσταση όπου ο υπολογιστής τους αρχίζει να λειτουργεί διαλείπουσα ή το λειτουργικό σύστημα δεν ξεκινά καθόλου

Αργότερα ή αργότερα, όλοι οι χρήστες υπολογιστών βρίσκονται σε μια κατάσταση όπου ο υπολογιστής τους αρχίζει να λειτουργεί διαλείπουσα ή το λειτουργικό σύστημα δεν ξεκινά καθόλου. Σε αυτήν την περίπτωση, η πιο κατάλληλη επιλογή είναι να επαναφέρετε το σύστημα. Αυτό το άρθρο θα εξετάσει τις μεθόδους ανάκτησης λειτουργικών συστημάτων στα Windows 7.

Δείτε επίσης:
Πώς να επαναφέρετε το σύστημα μέσω του BIOS
Πώς να επαναφέρετε ένα σύστημα Windows 8
Πώς να επαναφέρετε το σύστημα Windows 10

Όλες οι δυσκολίες που συναντώνται στην ανατροπή του συστήματος μπορούν να χωριστούν χωριστά σε τρεις μεγάλες ομάδες, για κάθε μία από τις οποίες θα είναι διαφορετικές και οι τρόποι ανάκαμψης.

 • Είναι δυνατή η εκκίνηση του συστήματος.
 • Ο υπολογιστής δεν ξεκινά καθόλου.
 • Ο υπολογιστής μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο σε "ασφαλή λειτουργία".

Μέθοδος 1: Ενσωματωμένη επαναφορά συστήματος

Αυτή η μέθοδος είναι ιδανική για εκείνους τους χρήστες των οποίων ο υπολογιστής λειτουργεί σε κανονική λειτουργία. Η ουσία του έγκειται στο γεγονός ότι επιστρέφετε την κατάσταση του συστήματος σε ένα σημείο ελέγχου που δημιουργήθηκε στο παρελθόν, στο οποίο δεν έχουν γίνει ακόμα καθόλου αλλαγές σε παγκόσμιο επίπεδο που να οδηγούν σε δυσλειτουργίες. Μερικοί υπολογιστές δημιουργούν αυτόματα αυτά τα στάδια διατήρησης και οι χρήστες άλλου εξοπλισμού θα πρέπει να παρακολουθήσουν την παρουσία σημείων ελέγχου από μόνοι τους.

 1. Μεταβείτε στο μενού "Έναρξη" και κάντε κλικ στην επικεφαλίδα "Όλα τα προγράμματα" .
 2. Μεταβείτε στο μενού Έναρξη και κάντε κλικ στην επικεφαλίδα Όλα τα προγράμματα

 3. Στη λίστα που εμφανίζεται, βρείτε τον κατάλογο "Standard" .
 4. Στη λίστα που εμφανίζεται, βρείτε τον κατάλογο Standard

 5. Ανοίξτε το φάκελο Utilities .
 6. Ανοίξτε το φάκελο Utilities

 7. Κάντε κλικ στο εικονίδιο δίπλα στις λέξεις "Επαναφορά συστήματος" .
 8. Κάντε κλικ στο εικονίδιο δίπλα στις λέξεις Επαναφορά συστήματος

 9. Το πρόγραμμα αποκατάστασης συστήματος θα ξεκινήσει αυτόματα, στο κεντρικό παράθυρο του οποίου πρέπει να κάνετε κλικ στο "Επόμενο" .
 10. Το πρόγραμμα αποκατάστασης συστήματος θα ξεκινήσει αυτόματα, στο κεντρικό παράθυρο του οποίου πρέπει να κάνετε κλικ στο Επόμενο

 11. Στο επόμενο παράθυρο θα πρέπει να τοποθετήσετε ένα τετράγωνο μπροστά από το στοιχείο "Εμφάνιση όλων ..." , μετά από το οποίο θα εμφανιστούν όλα τα πιθανά σημεία για την επαναφορά του συστήματος. Επιλέξτε την περίοδο κατά την οποία, κατά τη γνώμη σας, ο υπολογιστής εργάστηκε χωρίς αποτυχίες και κάντε κλικ στο κουμπί "Επόμενο" .
 12. Επιλέξτε την περίοδο κατά την οποία, κατά τη γνώμη σας, ο υπολογιστής εργάστηκε χωρίς αποτυχίες και κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο

 13. Κάντε κλικ στο κουμπί "Τέλος" για να ξεκινήσει αυτόματα η διαδικασία επαναφοράς. Συνιστάται να κλείσετε εκ των προτέρων όλα τα βοηθητικά προγράμματα και τα έγγραφα, αφού ο υπολογιστής θα ξεκινήσει αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
 14. Συνιστάται να κλείσετε εκ των προτέρων όλα τα βοηθητικά προγράμματα και τα έγγραφα, αφού ο υπολογιστής θα ξεκινήσει αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας

Μέθοδος 2: Επαναφορά από αρχείο αντιγράφων ασφαλείας

Εάν έχετε ενοχλήσει να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο ασφαλείας του συστήματος, αυτή η μέθοδος είναι ιδανική για την επίλυση του προβλήματος. Συνιστάται η δημιουργία τέτοιων αρχείων σε εκείνες τις περιόδους κατά τις οποίες ο υπολογιστής λειτουργεί πιο σωστά.

 1. Μεταβείτε στο μενού "Έναρξη" και μεταβείτε στην καρτέλα "Πίνακας Ελέγχου" .
 2. Μεταβείτε στο μενού Έναρξη και μεταβείτε στην καρτέλα Πίνακας Ελέγχου

 3. Εντοπίστε την επικεφαλίδα "Σύστημα και ασφάλεια" και κάντε κλικ σε αυτήν.
 4. Εντοπίστε την επικεφαλίδα Σύστημα και ασφάλεια και κάντε κλικ σε αυτήν

 5. Στην προτεινόμενη λίστα, κάντε κλικ στο στοιχείο "Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά" και , στη συνέχεια, μεταβείτε στην επικεφαλίδα "Επαναφορά από το αρχείο" .
 6. Στην προτεινόμενη λίστα, κάντε κλικ στο στοιχείο Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά και , στη συνέχεια, μεταβείτε στην επικεφαλίδα Επαναφορά από το αρχείο

 7. Στο κάτω μέρος του παραθύρου, βρείτε τον σύνδεσμο "Επαναφορά ρυθμίσεων συστήματος" και, μετά την εναλλαγή σε μια νέα καρτέλα, κάντε κλικ στο "Advanced methods" .
 8. Στο κάτω μέρος του παραθύρου, βρείτε τον σύνδεσμο Επαναφορά ρυθμίσεων συστήματος και, μετά την εναλλαγή σε μια νέα καρτέλα, κάντε κλικ στο Advanced methods

 9. Πρέπει να επιλέξετε την πρώτη επιλογή που προτείνεται παρακάτω, η οποία αρχίζει με τη φράση "Χρήση της εικόνας του συστήματος" .
 10. Πρέπει να επιλέξετε την πρώτη επιλογή που προτείνεται παρακάτω, η οποία αρχίζει με τη φράση Χρήση της εικόνας του συστήματος

 11. Θα σας δοθεί η ευκαιρία να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας της τρέχουσας κατάστασης. Αυτό μπορεί να σας προστατεύσει εάν η διαδικασία ανάκτησης αποτύχει. Επιλέξτε "Αρχείο" ή "Παράλειψη" .
 12. Επιλέξτε Αρχείο ή Παράλειψη

 13. Αποθηκεύστε όλα τα έγγραφα που ανοίγουν στον υπολογιστή σας και κλείστε όλες τις εφαρμογές και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί "Ανανέωση" .
 14. Αποθηκεύστε όλα τα έγγραφα που ανοίγουν στον υπολογιστή σας και κλείστε όλες τις εφαρμογές και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Ανανέωση

 15. Ο υπολογιστής σας θα επανεκκινήσει και θα εμφανίσει αμέσως ένα παράθυρο με μια πρόταση για επιλογή γλώσσας για περαιτέρω εργασία. Επιλέξτε μια βολική επιλογή για εσάς και κάντε κλικ στο κουμπί "Επόμενο" .
 16. Επιλέξτε μια βολική επιλογή για εσάς και κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο

 17. Στην επόμενη καρτέλα πρέπει να επιλέξετε την εικόνα από την οποία θα αποκατασταθεί το σύστημα. Μπορείτε να ορίσετε το τελευταίο αντίγραφο που δημιουργήθηκε κάνοντας κλικ στο κατάλληλο κουμπί ή να βρείτε μια εικόνα σε έναν υπολογιστή κάνοντας κλικ στο "Επιλογή εικόνας" .
 18. Για να συνεχίσετε, κάντε κλικ στο κουμπί "Επόμενο" .
 19. Για να συνεχίσετε, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο

 20. Το επόμενο παράθυρο θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις της περιόδου στην οποία γυρίζετε πίσω. Κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος .
 21. Κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος

 22. Εμφανίζεται η ειδοποίηση "Ανάκτηση υπολογιστή από εικόνα", στην οποία πρέπει να κάνετε κλικ στο "Επόμενο" .
 23. Το λειτουργικό σύστημα θα επιστρέψει αυτόματα στο καθορισμένο σημείο ελέγχου.

Μέθοδος 3: Αποκατάσταση κατεστραμμένων αρχείων συστήματος

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του υπολογιστή μπορεί να προκληθούν διάφορες βλάβες στα αρχεία συστήματος. Εάν ο λόγος για την αποτυχία του υπολογιστή σε αυτό, τότε απλά αποκαταστήστε τις κατεστραμμένες πληροφορίες.

 1. Μεταβείτε στο μενού "Έναρξη" και κάντε κλικ στο στοιχείο "Τυπικό" .
 2. Κάντε δεξί κλικ στη στήλη "Γραμμή εντολών" και επιλέξτε "Εκτέλεση ως διαχειριστής" .
 3. Κάντε δεξί κλικ στη στήλη Γραμμή εντολών και επιλέξτε Εκτέλεση ως διαχειριστής

 4. Στο παράθυρο που ανοίγει, πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή:
  Sfc / scannow
 5. Πατήστε Enter .
 6. Πατήστε Enter

 7. Ένα πρόσθετο είναι ενεργοποιημένο που ανιχνεύει όλα τα αρχεία που έχουν καταστραφεί στον υπολογιστή και διορθώνει τα σφάλματα που βρέθηκαν από μόνα τους.
 8. Εάν προκύψει ξαφνικά μια κατάσταση που εμφανίζεται μια επιγραφή στη γραμμή εντολών λέγοντας ότι είναι αδύνατο να επαναφέρετε ένα ή άλλο συστατικό, ακολουθήστε τα ίδια βήματα, αλλά έχετε ήδη εισάγει ασφαλή λειτουργία. Λεπτομερέστερα αυτές οι ενέργειες θα εξεταστούν με τη μέθοδο №5.

Μέθοδος 4: Ενεργοποιήστε το σύστημα με την τελευταία κανονική διαμόρφωση

Η χρήση αυτής της μεθόδου θα πρέπει να ισχύει στην περίπτωση που ο υπολογιστής απλά δεν ξεκινά με τον συνηθισμένο τρόπο, ακόμη και μέσω του "Safe Mode" .

 1. Αφού ενεργοποιήσετε τον υπολογιστή, μεταβείτε στο μενού του BIOS και, μετά την αναμονή του μπιπ, πατήστε γρήγορα το πλήκτρο F8 . Αυτές οι ενέργειες θα σας μεταφέρουν στο παράθυρο για να επιλέξετε τον τρόπο εκκίνησης του συστήματος.
 2. Βρείτε τον τίτλο "Τελευταία γνωστή καλή διαμόρφωση" και κάντε κλικ στο κουμπί " Εισαγωγή ". Για να μετακινηθείτε από ένα σημείο σε άλλο, χρησιμοποιήστε τα βέλη στο πληκτρολόγιο.
 3. Για να μετακινηθείτε από ένα σημείο σε άλλο, χρησιμοποιήστε τα βέλη στο πληκτρολόγιο

 4. Ο υπολογιστής σας θα επιστρέψει όταν το λειτουργικό σύστημα λειτουργεί χωρίς σφάλμα.

Συχνά αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται όταν πρέπει να διορθώσετε εσφαλμένα εγκατεστημένα προγράμματα οδήγησης ή αν υπάρχουν σφάλματα στο κύριο μητρώο.

Μέθοδος 5: Ανακύκλωση μέσω "Ασφαλούς λειτουργίας"

Υπάρχουν καταστάσεις όπου ο υπολογιστής δεν ενεργοποιείται με τη συνήθη μέθοδο, αλλά μπορεί να ξεκινήσει μέσω της "Ασφαλούς Λειτουργίας" .

 1. Μεταβείτε στην "Ασφαλής λειτουργία" . Για να το κάνετε αυτό, όταν ξεκινάτε τον υπολογιστή, πρέπει να πατήσετε το κουμπί F8 και να μεταβείτε στο αντίστοιχο στοιχείο κάνοντας κλικ στο Enter .
 2. Για να το κάνετε αυτό, όταν ξεκινάτε τον υπολογιστή, πρέπει να πατήσετε το κουμπί F8 και να μεταβείτε στο αντίστοιχο στοιχείο κάνοντας κλικ στο Enter

 3. Αφού ο υπολογιστής ξεκινήσει με την επιθυμητή λειτουργία, θα χρειαστεί να πραγματοποιήσετε επαναφορά χρησιμοποιώντας την τυπική λειτουργία επαναφοράς ή μέσω αντιγράφου ασφαλείας. Αυτές οι μέθοδοι έχουν περιγραφεί λεπτομερώς στις μεθόδους # 1 και # 2.

Μέθοδος 6: Χρήση του περιβάλλοντος αποκατάστασης

Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται όταν ο υπολογιστής δεν ξεκινά σε κανονική και ασφαλή λειτουργία.

 1. Αμέσως μετά την εκκίνηση του υπολογιστή, πατήστε το πλήκτρο F8 και επιλέξτε τη γραμμή "Αντιμετώπιση προβλημάτων υπολογιστή" . Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατό να εισαγάγετε το απαιτούμενο παράθυρο, η ανάκτηση θα πρέπει να γίνει χρησιμοποιώντας δίσκο ή μονάδα flash. Μετά την τοποθέτησή του στον υπολογιστή, κάντε κλικ στο στοιχείο "Επαναφορά συστήματος" .
 2. Μετά την τοποθέτησή του στον υπολογιστή, κάντε κλικ στο στοιχείο Επαναφορά συστήματος

 3. Η καρτέλα θα ξεκινήσει αυτόματα με τις προτεινόμενες επιλογές επαναφοράς. Μπορείτε να επιλέξετε System Restore (Επαναφορά συστήματος) εάν υπάρχει ένα σημείο ελέγχου που δημιουργήθηκε προηγουμένως. Σε περίπτωση που ο υπολογιστής διαθέτει αρχείο που περιέχει τις απαραίτητες πληροφορίες, κάντε κλικ στο στοιχείο "Αποκατάσταση εικόνας συστήματος" .
 4. Σε περίπτωση που ο υπολογιστής διαθέτει αρχείο που περιέχει τις απαραίτητες πληροφορίες, κάντε κλικ στο στοιχείο Αποκατάσταση εικόνας συστήματος

Ανάλογα με την επιλεγμένη μέθοδο επαναφοράς, η διαδικασία περαιτέρω ανάκτησης θα είναι διαφορετική. Περισσότερες πληροφορίες για το πώς μπορεί να γίνει αυτό έχουν περιγραφεί στις παραπάνω μεθόδους.

Όπως μπορείτε να δείτε, υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι επαναφοράς του συστήματος. Η επιλογή μιας κατάλληλης μεθόδου εξαρτάται από την κατάσταση του υπολογιστή σας. Η ανάκτηση του συστήματος μπορεί να γίνει ούτως ή άλλως, ακόμη και όταν ο υπολογιστής δεν ξεκινά σε κανονική ή ασφαλή λειτουργία.